بازار مبل 32 متري

مبل ملاير يك بازار بزرگ دارد كه بيش از صد نمايشگاه در آن مي باشد و اين بازار مبل 32 متري است

1212.jpg

بازار مبل 32 متري

مبل ملاير يك بازار بزرگ مبل دارد كه به نام بازار مبل 32 متري شناخته شده است !

اين بازار با بيش از 250 غرفه يكي از بزرگترين بازار مبل كشور مي باشد و كليه مصنوعات چوبي در اين بازار ديده ميشود ملاير را در ثبت جهاني به

پايتخت مبل و منبت ايران ميدانند و با بيش از ده هزار نفر شاغل مبل و منبت اين شهر به نام پايتخت مبل در تاريخ بيست و نهم فروردين هزار و

سيصد نود و پنج ثبت گرديد.


بازار مبل سي و دو متري از نظر تنوع مبل زياد است شما مشتريان عزيز براي خريد كليه مبلمان ميتوانيد به مبل ملاير واقع در شهرك صنعتي دو

خيابان دهم مراجع كنيد.

و كليه محصولات بازار مبل سي و دومتري را با كيفيت عالي و قيمت مناسبتر از مبل محمدي خريداري نمايد مبل ملاير توليد كننده اصلي سرويس

خواب بوفه در ملاير است